Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Ploščina pravokotnika je enaka zmnožku njegove dolžine in širine. Ploščino označimo s črko $p$. Merski števili dolžin obeh stranic morata biti izraženi z isto mersko enoto.

Vsak kvadrat je tudi pravokotnik. Kvadrat je pravokotnik, ki ima širino enako dolžini. Ploščina kvadrata je enaka zmnožku dveh njegovih stranic.

Ploščino kvadrata $p=a\cdot a$, zapišemo krajše $p= a^2$.

 

Ploščino sestavljenih likov lahko izračunamo:

- z delitvijo na znane like, pravokotnike,

- z dopolnjevanjem v večji pravokotnik in

- s preoblikovanjem v pravokotnik.

Preoblikovani liki se lahko razlikujejo po obsegu.

<NAZAJ
>NAPREJ515/667