Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Ploščina kvadrata

Vemo že, da je ploščina kvadrata s stranico $1\,{\rm cm}$ enaka $1\,{\rm cm^2}$. S premikom točke povečuj stranico kvadrata in štej ploščinske enote. Izpolni spodnjo preglednico.

Stranica kvadrata
Število ploščinskih enot
Ploščina kvadrata
$2\;{\rm cm}$
4
4 ${\rm cm^2}$
5 ${\rm cm}$
$25$
25 ${\rm cm^2}$
8 ${\rm cm}$
64
$64\;{\rm cm^2}$
$a$
$a^2$
a $\cdot$ a

Ploščina kvadrata je zmnožek dolžine in širine kvadrata. Ker je dolžina enaka širini, je ploščina kvadrata s stranico $a$ enaka $a^2$.
$p = a \cdot a$
$p = a^2$

Zgled

Izračunaj ploščino kvadrata z dano dolžino stranice.

a) $a = 6\,{\rm cm}$          b) $a = 0,2\,{\rm m}$           c) $a = \frac{1}{4} \,{\rm m}$  

Zgled

Izreži poljuben pravokotnik. Nato od pravokotnika izreži največji možni kvadrat. Kaj lahko trdimo za stranico kvadrata? Kvadratu izračunaj obseg in ploščino.

Zgled

Kvadrat ima ploščino $36\,{\rm dm^2}$. Stranica tega kvadrata je dolga 6 ${\rm dm}$. Njegov obseg je 24 ${\rm dm}$.
<NAZAJ
>NAPREJ512/667