Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Primerjanje decimalnih številk

V levem kvadratu prikaži število $0,13$. V desnem kvadratu prikaži število $0,91$. Katero število je večje?

Vpiši $<$, $>$ ali $=$.

$0,13$ < $0,91$

Decimalne številke primerjamo po velikosti.

Zgled

Vpiši $<$, $>$ ali $=$. Pomagaj si s prikazi v zgornji mreži.

$0,4$ < $0,5$               $0,12$ < $0,67$               $0,13$ < $1$

S premikanjem točke izbiraš različne decimalne številke na številski premici.

Pomagaj si z zgornjim prikazom. Vpiši: levo, desno, $<$, $>$ ali $=$. Opazuj cele dele decimalnih številk.

Število $6,7$ leži levo od števila $11,7$. Zato velja: $6,7$ < $11,7$.

Število $10,8$ leži desno od števila $7,3$. Zato velja: $10,8$ > $7,3$.

Število $8,9$ leži levo od števila $9,1$. Zato velja: $8,9$ < $9,1$.

Če primerjamo decimalni števili z različnima celima deloma, ima večje število večji celi del.

Zgled

Vstavi $<$, $>$ ali $=$.

$5,5$ > $3,9$                  $8,6$ > $2,61$                 $4,13$ < $5$

$2,7$ < $9,1$                  $6$ > $1,9$                      $13,1$ > $9,99$ 

<NAZAJ
>NAPREJ282/667