Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Z decimalnimi številkami zapišemo desetiške ulomke. Decimalne številke lahko primerjamo po velikosti. Na številki premici leži manjša številka levo od večje številke. Poglej primer.   

Vstavi $<$, $>$ ali $=$.

$0,74$ < $0,9$               $0,9$ = $0,90$               $0,9$ > $0,70$

Večja decimalna številka ima večji celi del. Če je celi del enak, primerjamo desetini decimalnih številk. Večja številka ima na mestu desetin števko višje vrednosti. Če so desetine enake, primerjamo stotine ... Poglej primer:

Če imata decimalni številki enako število decimalk in vsa decimalna mesta med seboj enaka, sta številki med seboj enaki.

Več decimalnih številk urejamo po velikosti. Številke uredimo od najmanjše do največje ali od največje do najmanjše. Uporabimo znak urejenosti $<$ ali $>$.

S pomočjo prikaza decimalnih številk v mreži primerjaj spodnje pare decimalnih številk po velikosti.

Vstavi $<$, $>$ ali $=$.

$0,18$ < $0,81$                $0,69$ > $0,62$                $0,35$ > $0,3$

$0,40$ = $0,4$                  $0,9$ > $0,10$                  $0,4$ < $0,41$

$0,1$ > $0,09$                  $0,90$ > $0,8$                  $0,30$ > $0,03$

Razvrsti številke od najmanjše do največje.

<NAZAJ
>NAPREJ286/667