Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Urejanje decimalnih številk

Razvrsti števila od leve proti desni tako, da začneš z najmanjšim številom in končaš z največjim številom.

Več decimalnih števil lahko uredimo po velikosti. Urejenost zapišemo z znakom urejenosti $<$ ali $>$. Uporabimo pravila primerjanja dveh števil. 

Zgled

Če so števila pravilno urejena, vpiši P, če so nepravilno urejena, vpiši N.

$3,4 < 3,14 < 3,104$  N  
$5,25 < 5,5 < 5,52$  P
$0,09 < 0,9 < 9$  P            
$0,3 < 0,23 < 0,123$  N

Zgled

Izpiši najmanjše in največje število med števili $\frac{76}{100}$, $\frac{789}{1000}$, $\frac{8}{10}$, $\frac{77}{100}$, $\frac{768}{1000}$ in $\frac{7}{10}$. Pomagaj si z zapisom z decimalno številko.

Največje število je 0,8 . Najmanjše število je 0,7 .

Zgled

S števkami $1$, $2$ in $3$ zapiši vse možne decimalne številke z eno decimalko. Številke uredi po velikosti.

Zgled

Katere števke smemo vstaviti na črto, da bo veljala neenakost $4,51 < 4,5\_$?

Zgled

V zvezek nariši številsko premico in prikaži decimalni številki $1,6$ in $2,4$. Za koliko enot sta oddaljeni označeni številki?

Zgled

V zvezek nariši številsko premico in označi številko $4,7$. Označi številki, ki sta od številke $4,7$ oddaljeni za $4$ desetine.

Zgled

Številka $5,72$ je od številke $5,91$ oddaljena za $19$ stotin.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ285/667