Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.
2.

V prvem kvadratu prikaži število $0,13$. V drugem kvadratu prikaži število $0,9$. Nato števili $0,13$ in $0,9$ primerjaj po velikosti.

3.

Vstavi $<$, $>$ ali $=$.

$0,8$ < $1,2$                   $1,4$ > $1$                     $3,0$ = $3$

$0,7$ > $0,4$                   $0,7$ = $0,70$               $1,2$ < $1,5$

4.

Točke $A$, $B$, $C$ in $D$ prikazujejo decimalne številke.

Vpiši ustrezne decimalne številke. Nepotrebne ničle izpusti.

$A =$ 3,2 , $B =$ 3,9 , $C =$ 4,5 , $D =$ 5,3

Vstavi $<$, $>$ ali $=$.

$3,2$ < $3,9$                    $3,2$ < $5,3$                    $4,5$ > $3,2$

$4,5$ < $5,3$                    $4,5$ > $3,9$                    $3,9$ < $5,3$

5.

Utemelji, zakaj je število $0,12$ večje od števila $0,012$.

6.

Med decimalni številki vstavi ustrezen znak: $<$, $>$ ali $=$.

$4,75$ < $4,8$                   $5,63$ > $2,89$         

$0,17$ < $0,71$                 $5,67$ = $5,670$

$1,111$ > $1,0111$           $0,4567$ > $0,456699$

<NAZAJ
>NAPREJ287/667