Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povleci točke na ustrezna mesta na številski premici.

Pomagaj si z zgornjo številsko premico in vstavi $<$, $>$ ali $=$. Opazuj cele dele števil. 

$0,6$ < $0,9$                   $0,6$ > $0,2$                   $0,2$ < $0,9$       

$0,9$ > $0,2$                   $0,9$ > $0,6$                   $0,2$ < $0,6$    

Če primerjamo decimalni števili z enakim celim delom, primerjamo števke na mestu desetin. Večje število desetin pomeni večje decimalno število.

Zgled

Vstavi $<$, $>$ ali $=$.

$1,2$ < $1,7$                  $3,4$ > $3,1$                  $6,8$ > $6,3$         

$7,1$ < $7,9$                  $8,5$ < $8,6$                  $13,3$ > $13,1$

S premikanjem točke prikažeš decimalne številke z dvema decimalkama med $1,2$ in $1,3$.

Pomagaj si z zgornjim prikazom in vstavi $<$, $>$ ali $=$. Koliko decimalk imajo števila?

$1,22$ < $1,25$                 $1,27$ > $1,25$                $1,21$ < $1,25$

$1,24$ < $1,25$                 $1,29$ > $1,25$                $1,26$ > $1,25$

Če imata decimalni številki enak celi del in enake desetine, je večje tisto število, ki ima na mestu stotin števko višje vrednosti. Enako pravilo velja za poljubno število decimalk.

Zgled

Vstavi $<$, $>$ ali $=$.

$3,35$ > $3,32$             $4,15$ < $4,19$              $9,91$ < $9,94$

$12,12$ > $12,11$         $20,03$ < $20,09$          $71,17$ < $71,18$

<NAZAJ
>NAPREJ283/667