Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Točko z zapisano številko z dvema decimalkama lahko premikaš po številski premici.

 
S pomočjo zgornjega prikaza vstavi: $<$, $>$ ali $=$.

$1,24$ < $1,4$                   $1,39$ < $1,4$                   $1,03$ < $1,4$

$1,51$ > $1,4$                   $1,71$ > $1,4$                   $1,47$ < $1,4$

Decimalne številke z različnim številom decimalk primerjamo tako, da primerjamo števke na enakih mestih desetiških enot. Najprej primerjamo celi del. Če je celi del enak, primerjamo desetine. Če so desetine enake, primerjamo stotine ...

Zgled

Vstavi $<$, $>$ ali $=$.

$3,25$ > $3,1$               $8,8$ < $8,93$                $6,88$ < $7,1$

$5,15$ < $5,2$               $4,34$ < $4,4$                $7,607$ < $7,69$  

$3,11$ > $2,9$               $9,9$ > $9,89$                $0,123$ < $0,13$ 

Na levem kvadratu prikaži število $0,30$. Na desnem kvadratu prikaži število $0,3$. Primerjaj števili. Kaj ugotoviš?

Če v decimalni številki za zadnjo decimalko zapišemo poljubno število ničel, se vrednost decimalne številke ne spremeni.

Zgled

Vstavi: $<$, $>$ ali $=$. 

$0,60$ = $0,6$                 $1,3$ = $1,30$                  $3,500$ = $3,5$

$2,31$ > $2,3$                 $3,23$ = $3,230$              $4,32$ < $4,321$

<NAZAJ
>NAPREJ284/667