Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgled

Zapiši spodnje množice s pomočjo kartezičnega produkta. Pri vnosu ne uporabljaj presledkov.

$\mathcal{A}=\{(x,y); (-3 \leq x<2)\} \land (1 \leq y < 4) =$
= (-3,2) $\times$ [1,4)

$\mathcal{B}=\{(x,y); (2\leq x \leq 5) \land (-3 < y < 1 ) \}=$
= [2,5] $\times$ (-3,1)

Kakšna množica točk je določena s kartezičnim produktom:
  • $[1,5]\times \{2\}$,
  • $[1,5]\times \{-1,2\}$?

V primeru, ko je množica v kako smer neomejena, lahko uporabimo znak za neskončno ($\infty$ ali $-\infty$).

Tako lahko trak na spodnji sliki zapišemo s kartezičnim produktom $[-2, \infty)\times (-2,4)$. 

Zgled

Nariši v koordinatnem sistemu množico, podano s kartezičnim produktom

a) $ [-2,\infty)\times (-\infty,3] $
b) $ (-\infty,\infty)\times[-2,3]$

<NAZAJ
>NAPREJ515/661