Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Premice v koordinatnem sistemu, ki so vzporedne abscisni osi, lahko zapišemo z enačbo $y=a$, pri čemer je $a$ presečišče premice z ordinatno osjo.
Premice, ki so vzporedne ordinatni osi, lahko zapišemo z enačbo $x=b$, število $b$ pove, kje premica seka abscisno os.

Med enostavne premice v koordinatnem sistemu spadata še simetrala lihih kvadrantov z enačbo $y=x$ in simetrala sodih kvadrantov z enačbo $y=-x$.

Pogoje, ki podajajo polravnine, zapišemo z neenačbo $x>a$, $y<a$, $x\leq a$ in podobno.

Če množice točk v ravnini upodabljamo grafično, narišemo mejo s polno črto, kadar spada v množico ($y \leq a$, $x\geq a$ ...), če pa je podana stroga neenakost, mejo označimo s prekinjeno črto.

Kadar kombiniramo več pogojev, poiščemo presek posameznih rešitev in dobimo še druga omejena območja v ravnini (kvadrant, pas, omejen trak, pravokotnik ...).

Množice v ravnini lahko zapišemo tako, da zapišemo samo pogoj, ki ga točke v množici izpolnjujejo, z zapisom za množice, pa tudi s kartezičnim produktom.

V spodnji galeriji je označenih nekaj množic. Zapiši pogoj, ki mu posamezna množica ustreza.

Postavi točki na aktivni sliki tako, da bo prikazana množica
$(1\leq x<4)\land (y=0)$.

<NAZAJ
>NAPREJ516/661