Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Nariši v koordinatnem sistemu premice z enačbami
$p$: $x=-2$, $q$: $x=4$, $r$: $y=-1$, $s$: $y=3$, $t$: $|y|=4$.

2.

Upodobi v koordinatnem sistemu množice točk:

a) $\mathcal{A}=\{(x,y); (x\leq 2)\land (-3<y \leq 2)\}$,
b) $\mathcal{B}=\{(x,y); (1 \leq x \leq  5)\land (-3 < y < 2)\}$,
c) $\mathcal{C}=\{(x,y); (x>0)\land (y=x)\}$,
č) $\mathcal{D}=\{(x,y); (x=3)\lor (y=2)\}$.

Rezultat preveriš tako, da na spodnji sliki premakneš točko do želenega odgovora.

3.

S pomočjo absolutnih vrednosti opiši množice točk, ki ustrezajo pogojem. Pri vseh nalogah upoštevaj, da meje spadajo v množico:

a) vodoravni pas širine $4$, katerega polovica leži v zgornji polravnini,
b) navpični pas širine $6$, ki ima levo mejo pri $-2$,
c) kvadrat s stranico $8$ s središčem v koordinatnem izhodišču,
č) trak, ki je v levo omejen z osjo $y$, navzdol z osjo $x$, je širok $4$ enote in je v desno neomejen,
d) pravokotnik z vodoravno stranico $5$ in navpično $4$, njegova leva meja je $1$, zgornja pa $3$,
e) daljico na desni polravnini, ki je dolga $8$ enot, je simetrična glede na os $x$ in je od osi $y$ oddaljena $3$ enote,
f) daljico, ki leži na simetrali lihih kvadrantov, se začne v točki $A(-9,-9)$ in konča v točki $B(3,3)$.

4.

Na spodnji aktivni sliki izberi množico točk, za katere velja $|x-2|\leq 3$.

<NAZAJ
>NAPREJ517/661