Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
5.

Oglej si množico točk na spodnji sliki in nato dopolni pogoj zanjo. Odgovor vnesi v obliki intervala, pri tem ne uporabljaj presledkov.

$\{(x,y); (|x|\in $ [2,4] $ ) \land (y \in$ (-1 , $\infty)\:)\}$
6.

Naj bo $\mathcal{A}=\{(x,y); (-2<x\leq 3) \land (5\leq y<11)\}$. Med naštetimi točkami označi tiste, ki so elementi te množice.

7.

Kaj meniš o množici točk , ki je podana s pogojem:

a) $|x|=|y|$,
b) $x^2-y^2=0$.

8.

Na sliki je pravokotnik. Opiši ga s kartezičnim produktom.

 

Opišemo ga: [ -1 , 5 ]$\times$[ 1 , 4 ]
9.

Primerjaj množici točk, ki sta podani z izrazoma:

$\mathcal{A}=\{(x,y); (x\geq 1)\land (y \leq 2)\}$ in

$\mathcal{B}= \{(x,y); (x\geq 1)\vee (y \leq 2)\}$

<NAZAJ
>NAPREJ518/661