Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Mediana

Spomnimo se, kaj je mediana.

Mediana (ali središčnica) je srednja vrednost, od katere ima polovica podatkov manjše ali enake vrednosti, polovica pa večje ali enake. Označili jo bomo z $Me$.

Če podatke uredimo po velikosti, je mediana na sredini podatkov. Poiščemo jo lahko le za številske in vrstne podatke. Pri opisnih podatkih, ki niso vrstni, mediane ne moremo določiti.

Kako določimo mediano, bomo pokazali na zgledu dviga telesa, posebej za fante in posebej za dekleta.

Zgled

Poišči mediano števila dvigov telesa fantov. Podatki so že urejeni po velikosti:  

$42$, $43$, $45$, $46$, $49$, $50$, $51$, $51$, $51$, $51$, $53$, $56$, $57$, $57$, $63$

Opazuj aktivno sliko:


Mediana števila dvigov telesa fantov je $51$, kar pomeni, da je polovica fantov dvignila telo $51$-krat ali manj, polovica pa $51$-krat ali več.

Zgled

Poišči še mediano števila dvigov telesa deklet:

$35$, $36$, $41$, $41$, $41$, $43$, $45$, $46$, $46$, $48$, $49$, $51$, $52$, $56$

Nalogo rešimo podobno kot pri fantih, le da noben podatek ni ravno na sredini, zato je mediana na sredini med srednjima dvema podatkoma, kot kaže slika.

Pri dekletih je mediana $45,5$ dviga, kar pomeni, da je polovica deklet dvignila telo $45,5$-krat ali manj, polovica po toliko ali več.

Mediana fantov je večja od mediane deklet, zato lahko sklepamo, da fantje dvignejo telo večkrat kot dekleta.

Kako poiščemo mediano?

Številske ali vrstne podatke najprej uredimo po velikosti.

  • Če je liho število podatkov, prečrtamo največje in najmanjše število in postopek nadaljujemo s preostalimi števili, dokler ne ostane le še eno število. To je mediana podatkov.
  • Če je sodo število podatkov, izvajamo isti postopek, dokler ne ostaneta dve števili. Mediana je v tem primeru aritmetična sredina teh dveh števil. 

<NAZAJ
>NAPREJ641/661