Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Primerjava srednjih vrednosti

Spoznali smo tri srednje vrednosti: mediano, modus in aritmetično sredino, s katerimi lahko povzamemo podatke. Katera od teh treh vrednosti boljše povzame podatke? Na to je težko odgovoriti, saj ima vsaka svoje slabosti in prednosti.

Zgled

Denimo, da dnevni zaslužek v afriški vasici znaša $1$ dolar za vsakega od $99$ običajnih vaščanov, lokalni mogotec pa zasluži $1001$ dolar na dan. Kolikšen je povprečni dnevni zaslužek? Izračunaj tudi modus in mediano.

Povprečen dnevni zaslužek je 11 dolarjev.
Mediana dnevnega zaslužka je 1 dolar.
Modus dnevnega zaslužka je 1 dolar.

Zgled

Določi modus, mediano in aritmetično sredino nabora podatkov, v katerem $500$-krat nastopa število $1$ in $501$-krat število $5$.

Modus podatkov je $5$. Ker število $5$ nastopa $501$-krat in število $1$ le $500$-krat, je mediana $5$. Povprečje je $3,002$.
Mediana in modus tokrat kažeta na večje vrednosti v naboru podatkov kot aritmetična sredina.

Zgled

Na gimnastičnem tekmovanju člani žirije ocenjujejo dekleta z ocenami od $1$ do $10$. Od šestih članov komisije sta zadnja dva podkupljena in želita, da bi zmagalo dekle B. Ocene sodnikov so:

Ocene dekleta A: $10$, $9$, $10$, $10$, $4$, $4$
Ocene dekleta B: $8$, $8$, $9$, $8$, $10$, $10$

Izračunaj vse tri srednje vrednosti ocen za obe dekleti. Kakšen bi bil izid tekmovanja glede na vsako od srednjih vrednosti?

Zgled

Izračunaj mediano, modus in aritmetično sredino podatkov $5, 5, 5, 10, 12, 15, 18$. Nato namesto podatka $18$ uporabi podatek $36$ in znova izračunaj vse tri srednje vrednosti. Nove srednje vrednosti primerjaj s prvotnimi. Kaj ugotoviš?

   Prvotni podatki 
 Spremenjeni podatki 
$Me$
  10 10
$Mo$
  5   5
$\overline{x}$
  10   12,5
<NAZAJ
>NAPREJ646/661