Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Aritmetična sredina


Opišimo še, kaj je aritmetična sredina.

Aritmetična sredina (ali aritmetično povprečje) je srednja vrednost, ki jo dobimo tako, da vsoto vseh podatkov delimo s številom podatkov $N$. Označili jo bomo z $\mu$ ali $\overline{x}$.

$\displaystyle{ \overline{x} =\frac{x_1+x_2+\cdots +x_N}{N}}$  

Zgled

Izračunajmo aritmetično sredino števila dvigov telesa posebej za fante in posebej za dekleta.

Zapišimo podatke za število dvigov telesa fantov:

$42$, $43$, $45$, $46$, $49$, $50$, $51$, $51$, $51$, $51$, $53$, $56$, $57$, $57$, $63$

Aritmetično sredino izračunamo po formuli:

$\overline{x}_F=\frac{42+43+45+46+49+50+51+51+51+51+53+56+57+57+63}{15}=51$

Aritmetična sredina dvigov telesa fantov je enaka $51$ dvigov.

Preveri, da je aritmetična sredina števila dvigov telesa deklet enaka $45$. Uporabi podatke:

$35$, $36$, $41$, $41$, $41$, $43$, $45$, $46$, $46$, $48$, $49$, $51$, $52$, $56$

Kako bi se spremenila aritmetična sredina števila dvigov telesa deklet, če bi vsako dekle naredilo $3$ dvige več?

Razišči pomen aritmetične sredine na aktivni sliki.

Aritmetična sredina podatkov je vrednost, ki bi jo imele vse enote enako pri pogoju, da je produkt števila enot in te vrednosti enak vsoti prvotnih podatkov.

Ali lahko določimo aritmetično sredino za spremenljivki spol in barva oči?

<NAZAJ
>NAPREJ643/661