Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Aritmetično sredino izračunamo tako, da vsoto vseh vrednosti delimo s število vseh podatkov, torej:

$$\overline{x}=\frac{2\cdot 42+3\cdot 47+6\cdot 52+3\cdot 57+1\cdot 62}{15}=\frac{770}{15}=51,3$$

Aritmetično sredino števila dvigov telesa fantov smo izračunali že iz posamičnih podatkov in dobili rezultat $51$, iz grupiranih podatkov pa $51,3$. Zakaj rezultata nista enaka?

Povzemimo.

Označimo s $f_k$ frekvenco in z $x_k $ sredino $k$-tega razreda. Število razredov naj bo $r$, velikost populacije pa $N$. Aritmetično sredino grupiranih podatkov izračunamo po obrazcu:

$$\overline{x}=\frac{f_1\cdot x_1+f_2\cdot x_2+\dots + f_r\cdot x_r}{N}$$

Zgled

Učitelj matematike je dijake vprašal, koliko časa so prejšnji dan porabili za učenje matematike. Podatke je grupiral. Frekvence razredov so po vrsti $3$, $6$, $11$, $4$, $2$.

Vnesi jih v preglednico na naslednji strani in opazuj diagram, ki nastane na levi. Izračunaj še povprečen čas, ki so ga dijaki namenili učenju matematike prejšnji dan. 


Ob naslednjem zgledu še enkrat razmisli o pomenu srednjih vrednosti.

Zgled

Povprečno število točk $5$ dijakov pri pisni nalogi je $8$. Kaj to pomeni?

<NAZAJ
>NAPREJ645/661