Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Poznamo tri srednje vrednosti: aritmetično sredino, modus in mediano.

Aritmetična sredina posamičnih številskih podatkov je število, ki ga izračunamo tako, da podatke seštejemo in vsoto delimo s številom podatkov:

$$ \overline{x} =\frac{x_1+x_2+\cdots +x_N}{N}$$
Če so posamezne vrednosti večkrat zavzete (na primer pri grupiranju), potem izračunamo aritmetično sredino po obrazcu:

$$\overline{x}=\frac{f_1\cdot x_1+f_2\cdot x_2+\dots + f_r\cdot x_r}{N}$$
Aritmetično sredino lahko izračunamo za številske podatke, v posebnih primerih pa tudi za nekatere vrstne podatke (na primer šolska ocena).

Modus podatkov je tista vrednost, ki se največkrat ponovi. Modus lahko ne obstaja ali pa jih je več. Določimo ga lahko za vse tipe podatkov.

Mediana podatkov je vrednost, od katere je polovica podatkov manjša ali enaka, polovica pa večja ali enaka. Določimo jo tako, da podatke razvrstimo od najmanjšega proti največjemu in poiščemo 'sredinski' podatek. Mediano lahko določimo za vrstne in številske podatke.

Ponovi srednje vrednosti ob spodnjem primeru.

<NAZAJ
>NAPREJ647/661