Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Modus


Tudi modus je zanimiva srednja vrednost. Povejmo, kaj je modus.

Modus (ali gostiščnica) je podatek, ki se najpogosteje pojavlja. Označili ga bomo z $Mo$.


Modus določimo tako, da pogledamo, kateri podatek se pojavlja najpogosteje. Če vsak podatek nastopa le po enkrat, rečemo, da modusa ni. V primeru, da se več podatkov pojavlja enakomnogokrat najpogosteje, potem je modusov več.

Zgled

Med podatki v zgledu o gibalnih sposobnostih dijakov poišči modus spola, števila dvigov telesa in telesne drže vseh dijakov. Rezultate obrazloži.

Zgled

Modus je bolj pogosto uporabljana srednja vrednost kot mediana. Čeprav ne uporabljamo izraza modus, pa pogosto rečemo:

  • "Najpogostejša barva hiš je bela."
  • "Največ dijakov je pisno nalogo pisalo $3$."
  • "Najpogostejša drevesna vrsta v naših gozdovih je smreka."

Zgled

Na spodnjih slikah najprej ugotovi, kaj prikazujejo, nato pa za vsak primer posebej določi modus. Koliko dijakov določa modus?

Zgled

Za katere vrste spremenljivk lahko poiščemo modus?

<NAZAJ
>NAPREJ642/661