Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Medsebojna lega ravnin in premic

Ravnini sta vzporedni, če nimata nobene skupne točke ali pa se prekrivata. Ravnini, ki nista vzporedni, se sekata v premici.

Množico vzporednih ravnin imenujemo snop ravnin, množico ravnin, ki se sekajo v isti premici, pa imenujemo šop ravnin.

Ponovi aksiom o vzporednosti v ravnini in razmisli, kako bi se aksiom glasil v prostoru. Pomagaj si z aktivno sliko.

Aksiom o vzporednosti v prostoru: skozi točko, ki ne leži na dani ravnini, lahko dani ravnini narišemo natanko eno vzporedno ravnino.

Kakšno medsebojno lego imata lahko premica in ravnina? Razišči s premikanjem točk na aktivni sliki.

Premica in ravnina sta vzporedni, če nimata skupnih točk ali če premica leži v ravnini.

<NAZAJ
>NAPREJ207/703