Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Tri nekolinearne točke določajo natanko eno ravnino. Točke, ki ležijo v isti ravnini, imenujemo koplanarne (komplanarne) točke.

Ravnina je natanko določena:

  • s sekajočima se premicama,
  • s premico in točko, ki ne leži na tej premici,
  • z vzporednicama, ki se ne prekrivata.

Ravnini sta vzporedni, če nimata skupnih točk ali pa se prekrivata. Ravnini, ki nista vzporedni, se sekata v premici.

Premica in ravnina sta vzporedni, če nimata skupnih točk ali če premica leži v ravnini. Premica, ki ima natanko eno skupno točko z ravnino, ravnino v tej točki prebada.

Premici v prostoru, ki nimata skupnih točk, sta bodisi vzporedni bodisi mimobežni.

Skozi dano točko v prostoru, ki ne leži na dani ravnini, lahko dani ravnini narišemo natanko eno vzporedno ravnino.

Množica vzporednih ravnin k dani ravnini se imenuje snop ravnin, množica ravnin čez isto premico pa šop ravnin.

Skozi poljubno točko prostora lahko na dano ravnino narišemo natanko eno pravokotno premico. Pravokotnica na ravnino se imenuje normala ravnine, prebodišče normale in ravnine pa nožišče normale.

Kot med premico in ravnino je enak kotu med dano premico in njeno pravokotno projekcijo v ravnini.

Kot med ravninama je enak kotu med premicama, ki sta pravokotni na skupno premico obeh ravnin.

Medsebojne lege geometrijskih objektov in osnovni pojmi

<NAZAJ
>NAPREJ211/703