Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Ugotovi, ali so dane trditve pravilne (p) ali nepravilne (n):

Če premici v prostoru nimata skupnih točk, sta vzporedni.
  n
Če sta ravnini vzporedni, nimata skupnih točk.   n
Ravnini se lahko sekata samo v premici.   p
Če premici nimata nobene skupne točke, sta mimobežnici.   n
2.

Poveži ustrezne pojme.
 

Kot med stransko in osnovno ploskvijo.
$\alpha$
Kot med stranskim in osnovnim robom.
$\gamma$
Kot med stranskim robom in osnovno ploskvijo.
$\beta$
Število napačnih: 0
3.

Vrh stebra $V$, ki je visok $5$ m, vidimo iz točk $A$, $B$ in $C$ po vrsti pod koti $62°$, $71°$ in $55°$. Koliko sta točki $A$ in $B$ oddaljeni od vrha $V$? Koliko je točka $C$ oddaljena od nožišča stebra $N$?  

4.

Štirikapna streha pokriva zgradbo kvadratne oblike. Izračunaj naklon strehe ob podatkih na sliki. Kako visoka je streha?
   

5.

    Trenutno najvišja zgradba v Sloveniji je Kristalna dvorana v Ljubljani (18. 2. 2013). Iz izbrane točke vidimo vrh zgradbe pod kotom $48,05°$. Če se pomaknemo za $30$ m proti zgradbi, vidimo vrh pod kotom $60,67°$. Kako visoka je Kristalna dvorana?

<NAZAJ
>NAPREJ212/703