Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Pravokotna projekcija na ravnino

Normala ravnine $n$ je pravokotnica na ravnino. Presečišče normale in ravnine imenujemo nožišče normale $N$.

Skozi poljubno točko prostora lahko na dano ravnino narišemo natanko eno normalo.

S premikanjem točk razišči še kot med ravninama.

Kot med ravninama je enak kotu med premicama iz vsake ravnine, ki sta pravokotni na skupno premico obeh ravnin. Ravnini sta pravokotni, če je kot med njima pravi.

Zgled

V kocki z oglišči $ABCDA'B'C'D'$ izračunaj kot $\varphi$ med premico skozi oglišči $A$ in $C'$ ter ravnino, določeno s točkami $ABC$. Izračunaj še kot $\varepsilon$ med ravnino, določeno s točkami $ABC$, in ravnino, določeno s točkami $AB'C'$. 
 
 

<NAZAJ
>NAPREJ209/703