Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Medsebojna lega premic

S premikanjem točk na aktivni sliki razišči medsebojno lego dveh premic v prostoru.


Premici v prostoru,

  • ki imata natanko eno skupno točko, se sekata. Skupno točko imenujemo presečišče.
  • ki ležita na isti ravnini in nimata nobene skupne točke ali pa se prekrivata, sta vzporedni.
  • ki ne ležita na isti ravnini in nimata skupnih točk, sta mimobežni.

Zgled

Na sliki je kvader $ABCDEFGH$. Za spodnje trditve zapiši, ali so pravilne (p) ali nepravilne (n).

p
Točke $A$, $B$ in $G$ so koplanarne.
p
Daljica $EH$ je vzporedna z ravnino $ADC$.
n
Točke $E$, $F$ in $C$ so kolinearne.
p
Ravnina skozi točke $A$, $D$ in $H$ je vzporedna z ravnino skozi točke $F$, $G$ in $C$.
n
Premica skozi $H$ in $F$ je vzporedna s premico skozi $A$ in $C$.
p
Premica skozi $H$ in $F$ je mimobežna s premico skozi $A$ in $C$.
n
Premica skozi točki $A$ in $C$ prebada ravnino, ki je določena s točkami $H$, $E$ in $F$.
n
Točke $D$, $B$, $C$ in $H$ so koplanarne.
p
Premica skozi točki $A$ in $G$ seka premico skozi točki $B$ in $H$.
<NAZAJ
>NAPREJ208/703