Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Konstrukcija in načrtovanje

V tem poglavju se bomo ukvarjali s konstrukcijami. V začetku pojasnimo razliko med konstrukcijo in načrtovanjem.

Konstrukcija v geometriji je risanje geometrijskih objektov s šestilom in z (neoznačenim) ravnilom po določenem zaporedju konstrukcijskih korakov (načrtu konstrukcije). Postopek zelo poenostavimo, če za risanje kotov, vzporednic in pravokotnic uporabimo geotrikotnik (kotomer). Tako poenostavljen postopek bomo imenovali načrtovanje.

Koraki konstrukcije ali načrtovanja

Pri konstrukciji ali pri načrtovanju najprej izpišemo podatke, narišemo skico, razmislimo in zapišemo potek konstrukcije ali načrtovanja ter izvedemo konstrukcijo ali načrtovanje.

Pri konstrukcijah oziroma načrtovanju pogosto rešujemo naloge z več rešitvami. Dogovorimo se, da kot končen rezultat prikažemo le vse neskladne rešitve.

Ne smemo biti presenečeni, če naloga morda nima rešitve. V tem primeru pojasnimo, zakaj naloga nima rešitve.

Konstrukcija skladnih daljic in kotov

Narišimo poljubno daljico in konstruirajmo njej skladno daljico.

Narišimo poljuben kot in konstruirajmo njemu skladen kot.

Obe konstrukciji ponovi tudi v zvezku in s programom za dinamično geometrijo.

<NAZAJ
>NAPREJ46/703