Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Konstrukcija simetrale daljice

Ponovimo najprej, kaj je simetrala daljice. Dopolni besedilo.


Simetrala daljice $AB$ je množica točk, ki so enako oddaljene od krajišč daljice.

Na aktivni sliki izberi nekaj poljubnih točk na simetrali daljice in izmeri njihovo oddaljenost od obeh krajišč. Izmeri še kot med simetralo in daljico ter oddaljenost presečišča simetrale in daljice (razpolovišče daljice) od obeh krajišč daljice.

Zgled

Dokaži, da točke, ki so enako oddaljene od obeh krajišč daljice, ležijo na premici, ki je pravokotna na daljico in daljico razpolavlja.

Zgled

V zvezek nariši daljico poljubne dolžine in konstruiraj njeno simetralo.

Konstrukcija pravokotnice na premico

Konstruiraj pravokotnico na premico $p$ skozi točko $T$. Nalogo reši v zvezek, nato pa še s programom za dinamično geometrijo.

Zgled

Na premici $p$ izberi dve poljubni različni točki $A$ in $B$. Konstruiraj množico točk, ki so enako oddaljene od točk $A$ in $B$. Nalogo reši  zvezek in s programom za dinamično geometrijo.

Presečišče premice $p$ in pravokotnice na premico $p$ skozi točko $T$ imenujemo pravokotna projekcija točke $T$ na premico $p$. Običajno jo označimo $T'$.

<NAZAJ
>NAPREJ47/703