Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Konstrukcija vzporednice

Konstruirajmo skozi točko $T$ vzporednico k dani premici $p$.

Zgled

Konstruiraj množico točk, ki so od premice $p$ oddaljene $2$ cm. Nalogo reši v zvezek in s programom za dinamično geometrijo.

Zgled

Premica $p$ je vzporedna s premico $r$, premica $r$ pa je pravokotna na premico $q$. Potem je premica $p$ pravokotna na premico $q$.

Drži. Ne drži.

Konstrukcija simetrale kota

Ponovimo najprej, kaj je simetrala kota. Dopolni besedilo.


Simetrala kota je množica točk, ki so enako oddaljene od obeh krakov kota.

Na simetrali kota izberi nekaj točk in izmeri njihove razdalje do krakov kota ter se tako prepričaj, da so res enako oddaljene od obeh krakov kota. Izmeri tudi kota med simetralo in obema krakoma kota ter se prepričaj, da simetrala kota razdeli kot na dva skladna kota.

<NAZAJ
>NAPREJ48/703