Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgled

Dokaži, da točke, ki so enako oddaljene od obeh krakov kota, ležijo na premici, ki kot razpolavlja.

Zgled

Nariši poljuben kot in mu konstruiraj simetralo.

Zgled

Konstruiraj točko, ki je enako oddaljena od vseh treh premic na sliki.

Preriši sliko na prosojni papir in s prepogibanjem papirja določi točko, ki je enako oddaljena od vseh treh premic.

Konstrukcija kotov

Nekatere kote lahko konstruiramo le s šestilom in ravnilom. Konstruirajmo najprej kot $60^\circ$.

Zgled

V zvezek konstruiraj kote velikosti $30^\circ$, $15^\circ$ in $120^\circ$.

Pokažimo še, kako konstruiramo kota $90^\circ$ in $45^\circ$.

<NAZAJ
>NAPREJ49/703