Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
18.

Z orodji v orodni vrstici konstruiraj simetralo daljice $AB$.

19.

Z orodji v orodni vrstici konstruiraj simetralo kota z vrhom $V$.

20.

Marko izmenično podaja žogo Nejcu in Binetu, ki stojita na travniku in se ne premikata, Marko pa se premika po potki. Konstruiraj točko, na katero naj se postavi Marko, da bo njegova skupna dolžina podaj Nejcu in Binetu čim krajša.

21.

V zvezek nariši ostri kot z vrhom $V$. Konstruiraj točko, ki je od obeh krakov kota oddaljena za $2$ cm. Nalogo reši tudi s programom za dinamično geometrijo.

22.

Dana je premica $p$ in točki $A$ in $B$, ki ležita na različnih bregovih premice $p$. Konstruiraj trikotnik $ABC$ tako, da bo premica $p$ simetrala kota $\gamma$. Nalogo reši še s programom za dinamično geometrijo in s spreminjanjem lege točk $A$ in $B$ opazuj rešitev.

23.

Dani sta premici $p$ in $r$ ter točka $C$, ki leži znotraj večjega kota med premicama $p$ in $r$. Konstruiraj trikotnik $ABC$ tako, da bosta simetrali kotov $\alpha$ in $\beta$ ležali na premicah $p$ in $r$. Nalogo reši še s programom za dinamično geometrijo.

<NAZAJ
>NAPREJ54/703