Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Osnovni pojmi

Trikotnik smo omenili že večkrat, zdaj pa se posvetimo njegovim lastnostim bolj podrobno. Z besedami dopolni opis trikotnika.

Trikotnik je množica točk v ravnini, omejena s tremi daljicami, ki povezujejo tri nekolinearne točke v ravnini. Te točke imenujemo oglišča trikotnika.

Poveži osnovne pojme v trikotniku s poimenovanji na desni strani. Ob pravilni rešitvi se bo vsaka povezava obarvala.

Poveži osnovne pojme v trikotniku z njihovimi opisi.

Stranica trikotnika je
daljica, ki povezuje dve oglišči trikotnika.
Notranji kot trikotnika je
kot med dvema stranicama trikotnika.
Zunanji kot trikotnika je
sokot notranjemu kotu.
Število napačnih: 0

Trikotnik je zelo pomemben konstrukcijski element v gradbeništvu, saj predstavlja najtrdnejšo konstrukcijo.

Iz paličja sestavi trikotnik in kvadrat ter se prepričaj o tem tudi tako, da pokusiš deformirati konstrukcijo s pritiskom na eno od oglišč trikotnika in kvadrata.

     

Del Eifflovega stolpa, katerega konstrukcija temelji na trikotnikih.

<NAZAJ
>NAPREJ56/703