Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Trikotnik je množica točk v ravnini, ki jih omejujejo tri daljice s skupnimi krajišči.

  Točke se imenujejo oglišča trikotnika, daljice, ki povezujejo oglišča, se imenujejo stranice trikotnika.
Notranji kot trikotnika je kot med stranicama trikotnika, zunanji kot trikotnika je sokot k notranjemu kotu. 
Trikotniška neenakost: Trikotnik s stranicami $a$, $b$ in $c$ obstaja, če je vsota dolžin dveh stranic večja od dolžine tretje stranice.

Vsota notranjih kotov trikotnika je $180^\circ$, vsota zunanjih pa $360^\circ$.
Zunanji kot trikotnika je enak vsoti nepriležnih notranjih kotov.
V trikotniku leži nasproti daljše stranice večji kot.

V pravokotnem trikotniku meri en kot $90^\circ$. Stranici, ki oklepata pravi kot, sta kateti, tretja stranica je hipotenuza. $\alpha+\beta=90^\circ$
 
Enakokraki trikotnik ima dve stranici enako dolgi in se imenujta kraka. Tretja stranica se imenuje osnovnica, oglišče nasproti osnovnice je vrh trikotnika. Kota ob osnovnici sta skladna.  
Enakostranični trikotnik ima vse tri stranice enako dolge. Notranji koti enakostraničnega trikotnika merijo po $60^\circ$. 
 
Trikotnik je ostrokoten, če so vsi notranji koti ostri, in je topokoten, če je en notranji kot topi.

S premikanjem oglišč trikotnika ponovi osnovne lastnosti trikotnika še ob aktivni sliki.

<NAZAJ
>NAPREJ62/703