Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Koti v trikotniku

Raziščimo najprej zveze med notranjimi in zunanjimi koti trikotnika. Kot smo že opisali, je zunanji kot trikotnika sokot notranjemu kotu, zato velja:

$\alpha+\alpha '=$ 180 $^\circ$,   $\beta+\beta '=$ 180 $^\circ$,   $\gamma+\gamma '=$ 180 $^\circ$

S premikanjem oglišč trikotnika opazuj vsoto notranjih kotov in vsoto zunanjih kotov.

Vsota notranjih kotov trikotnika je $180^\circ$.

Dokaz
Narišimo skozi točko $C$ vzporednico k stranici $c$. Zaradi vzporednosti premic so koti ob prečnicah skladni. Vsota vseh treh kotov trikotnika v oglišču $C$ je $180^\circ$. S spreminjanjem oglišč trikotnika si oglej opisan dokaz tudi na aktivni sliki.

Vsota zunanjih kotov trikotnika je enaka $360^\circ$.

Zgled

V trikotniku $ABC$ merita kota $\alpha=55^\circ$ in $\gamma'=130^\circ$. Izračunaj preostale notranje in zunanje kote trikotnika.

<NAZAJ
>NAPREJ57/703