Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Dokažimo zdaj še trditev o povezanosti med stranicami in koti trikotnika, ki smo jo uporabili v poglavju Skladnost trikotnikov.

V trikotniku leži daljši stranici nasproti večji kot.

Iz poglavja Skladni trikotniki dolgujemo še dokaz četrtega skladnostnega izreka (sSK), pa ga dokažimo zdaj.

Trikotnika sta skladna, če se ujemata v dveh stranicah in kotu, ki leži daljši stranici nasproti (sSK).

Zgled

V štirikotniku $ABCD$ je $|AD|=|CD|$ in $\sphericalangle A\cong  \sphericalangle C$. Dokaži, da sta trikotnika $ABD$ in $CBD$ skladna.

Posebni primeri trikotnikov

Med trikotniki so še posebno pomembni pravokotni, enakokraki in enakostranični trikotnik. Poveži ustrezne pare.

Trikotnik je pravokoten, če je eden od njegovih notranjih kotov pravi . Najdaljša stranica se imenuje hipotenuza , drugi dve stranici pa kateti .
Enakokraki trikotnik ima skladni dve stranici. Skladni stranici se imenujeta kraka , tretja stranica pa osnovnica . Oglišče nasproti osnovnice se imenuje vrh trikotnika.
Enakostranični trikotnik ima skladne tri stranice.
<NAZAJ
>NAPREJ59/703