Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Višinski izrek

Razišči spodnji prikaz; premikaj točko $M$ in ugotovi povezavo med dolžinami obarvanih daljic. Če je pretežko, uporabi ponujeno pomoč.

Če točko $M$ premikamo po daljici $AB$, ki je premer polkrožnice, je produkt dolžin daljic na premeru vedno enak kvadratu dolžine navpične daljice.

Na levem prikazu si oglej trikotnik $ABC$, znova premikaj točko $M$. Premisli, kakšen je ta trikotnik. Svojo ugotovitev podkrepi s kakšnim izrekom. Na sliki so tudi običajne oznake stranic in daljic. Z besedami opiši pomen $v$, $a_1$ in $b_1$.

Višinski izrek: V pravokotnem trikotniku je produkt pravokotnih projekcij katet na hipotenuzo enak kvadratu višine na hipotenuzo. $$v^2=a_1\cdot b_1$$

Pri dokazu se bomo oprli na podobnost trikotnikov in razmerja stranic.

S pomočjo višinskega izreka lahko skonstruiramo daljice s korenskimi dolžinami. Spodaj je konstrukcija za $\sqrt{12}$, upoštevamo, da je $12=6\cdot 2$.

<NAZAJ
>NAPREJ136/703