Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
16.

Nad stranicami pravokotnega trikotnika ležijo polkrogi, kot kaže slika. Izračunaj njihove ploščine, zapiši zvezo med njimi.

$S_1=$ 18 $\cdot \pi$

$S_2=$ 32 $\cdot \pi$

$S_3=$ 50 $\cdot \pi$

Zveza med njimi: $S_1$ + $S_2$ = $S_3$

(Vpiši simbole +, -, *, =, >, < ...)

17.

Nad stranicami pravokotnega trikotnika ($c=13$, $a=12$) narišemo tri med seboj podobne pravokotnike, kot kaže slika. Razmerje njihovih stranic je $4:1$. Pokaži, da je vsota ploščin manjših pravokotnikov enaka ploščini večjega. Računaj z ulomki.

18.

Odgovori na vprašanja, potem izveš še kaj novega.

<NAZAJ
>NAPREJ143/703