Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
8.

Koliko pravokotnih trikotnikov ustreza podatkom $c=10$ cm, $v=4$ cm? Nalogo reši na dva načina: grafično in računsko.

9.

Pravokotni trikotnik ima $a=6$ cm in $b_1=5$ cm. Ali je s tema podatkoma natanko določen? Nalogo rešuj računsko.

10.

Na gredici velikosti $6\cdot 3=18$ m$^{2}$ imamo potko, kot kaže slika. Ali iz vogala lahko stopimo nanjo, ne da bi poteptali zemljo?

11.

Daljico dolžine $a=\sqrt{28}$ bi radi načrtali s pomočjo desne skice. Dopolni korake načrtovanja.

Narišemo hipotenuzo $AB$ z dolžino 7   cm in na njej delilno točko $M$. Nad hipotenuzo načrtamo polkrog s polmerom 3.5   cm. Narišemo pravokotnico skozi $M$ na hipotenuzo, kjer seka polkrog, je točka C . Daljica z dolžino $\sqrt{28}$ je daljica med točkama $C$ in B .
12.

Če poznamo kateti pravokotnega trikotnika $a$ in $b$, lahko višino na hipotenuzo izračunamo po formuli: $$\displaystyle v=\sqrt{\frac{a^2\cdot b^2}{a^2+b^2}}$$

Drži. Ne drži. Namig
13.

V koordinatni sistem nariši premico z enačbo $y=-\frac{1}{3}x-2$. Na njej nariši tisto točko, ki je najbližja k izhodišču koordinatnega sistema. Izračunaj, koliko je oddaljena od njega.

14.

Natančno nariši daljico z dolžino $\frac{2}{3}\cdot (\sqrt{21}+1)$.

15.

Če v pravokotnem trikotniku poznamo obe pravokotni projekciji katet na hipotenuzo $a_1$ in $b_1$, potem lahko stranice trikotnika izračunamo po naslednjih formulah.

$a=\sqrt{a_1\cdot (a_1+b_1)}$

$b=\sqrt{b_1\cdot (a_1+b_1)}$

$c=a_1+b_1$

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ142/703