Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Pitagorov izrek

Pitagorov izrek poznaš že več let, zato bomo tukaj tvoje znanje razširili z dokazi in posplošitvami.

Pitagorov izrek: Naj bosta $a$, $b$ kateti pravokotnega trikotnika, $c$ pa njegova hipotenuza. Tedaj je vsota kvadratov katet je enaka kvadratu hipotenuze. $$a^2+b^2=c^2$$

Dokazov Pitagorovega izreka je veliko; seveda so pravi dokazi tisti, pri katerih so stranice trikotnika poljubne.

Večina dokazov se usmerja na ploščine kvadratov, ki jih narišemo nad stranicami trikotnika.

 

Pitagorov izrek se uporablja za računanje neznanih stranic pravokotnega trikotnika. V zvezek izračunaj dolžino katete, če je hipotenuza dolga $2\cdot\sqrt{13}$ cm, druga kateta pa $4$ cm.

Neznana kateta meri 6   cm.

Da je vsota ploščin manjših kvadratov res enaka ploščini večjega kvadrata, lahko pokažemo s tehniko rezanja in sestavljanja, kar pa nikakor ni preprosto.

<NAZAJ
>NAPREJ138/703