Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Tu si lahko ogledaš še en način, kako manjše kvadrate razrežemo  in sestavimo v večjega. Oglišča trikotnika so premična.

 

Pitagorov izrek se lahko uporabi tudi za načrtovanje korenov oz. daljic z dolžino $\sqrt{n}$, kar smo videli že v uvodu (Pitagorov polž). Vendar je pot do večjih korenov dolga. Včasih se nam posreči najti števili, katerih vsota ali razlika kvadratov je enaka kvadratu izbranega korena. Tedaj lahko ta koren skonstruiramo tudi brez Pitagorovega polža.

Zgled

V zvezek načrtaj daljici z dolžinama $\sqrt{12}$ in $\sqrt{20}$ s pomočjo Pitagorovega izreka (vsako posebej).

Če nad stranice pravokotnega trikotnika postavimo namesto kvadratov druge med seboj podobne like, prav tako velja zveza med njihovimi ploščinami: vsota manjših dveh je enaka večji. To imenujemo posplošitev Pitagorovega izreka.

Utemeljitev: naj bo $a$ najkrajša kateta in $p_1$ ploščina lika nad njo. Stranica $b$ je za faktor $(b/a)$-krat daljša od nje, zato je ploščina lika nad njo enaka $p_2=(b/a)^2\cdot p_1$. Stranica $c$ je za $(c/a)$-krat daljša od $a$ in je ploščina lika nad njo enaka $p_3=(c/a)^2\cdot p_1$.  Z nekaj truda lahko pokažemo, da je $p_1+p_2=p_3$.

<NAZAJ
>NAPREJ139/703