Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Evklidov izrek

Višina v pravokotnem trikotniku razdeli trikotnika na dva manjša trikotnika, ki imata enake kote kot začetni trikotnik in so zato vsi trije med seboj podobni. Z drsnikoma jih postavi v poseben položaj. Tudi točka $M$, ki se pojavi ob koncu, je premična.

Podobni trikotniki se ujemajo v razmerjih istoležečih stranic. Dopolni razmerja, ki veljajo za trikotnike na zgornjem prikazu.

$b:c=v:$ a $=b_1:$ b

$a:b=a_1:$ v $=$ v   $:b_1$

$c:a=a:a_1=$ b   : v

Če enakost $c:a=a:a_1$ preoblikujemo, dobimo novo zvezo med daljicami v pravokotnem trikotniku, poznano kot Evklidov izrek.

Evklidov izrek: Kvadrat katete je enak produktu hipotenuze in pravokotne projekcije te katete na hipotenuzo. $$a^2=c\cdot a_1 \qquad \qquad b^2=c\cdot b_1$$

Tudi Evklidov izrek je primeren za načrtovanje korenov. Pod gumbi izveš, kako se nariše $\sqrt{12}$.

Spodaj lahko opazuješ geometrijsko ponazoritev Evklidovega izreka; premične so točke trikotnika.

<NAZAJ
>NAPREJ137/703