Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

V zvezek preriši enotsko krožnico iz prejšnje strani. V I. kvadrantu nariši točko $T$ na krožnici. Naj bo $T'$ pravokotna projekcija točke $T$ na os $x$. Opazujmo pravokotni trikotnik $OT'T$, ko je točka $T$ v prvem kvadrantu. Razmisli in zapiši, čemu sta enaka sinus in kosinus ostrega kota.

Pri vpeljavi kotnih funkcij v koordinatnem sistemu si bomo pomagali s koordinatami točke $T$ ($x_{T}$ in $y_{T}$).

Sinus poljubnega kota $\alpha$ je enak ordinati točke, v kateri premični krak kota $\alpha$ seka enotsko krožnico: $\sin\alpha=y_{T}$.

Kosinus poljubnega kota $\alpha$ je enak abscisi točke, v kateri premični krak kota $\alpha$ seka enotsko krožnico: $\cos\alpha=x_{T}$.

Dinamična slika prikazuje spreminjanje vrednosti kotne funkcije sinus za poljuben kot $\alpha$.


Opazuj predznak kotne funkcije sinus v posameznem kvadrantu.

Dinamična slika prikazuje spreminjanje vrednosti kotne funkcije kosinus za poljuben kot $\alpha$.

Zgled

Opazuj dinamični sliki in označi pravilnost izjav (P/N).

Vrednost sinusa razberemo na ordinatni osi. P

Sinus kota v prvem kvadrantu je negativen. N

Kosinus je pozitiven v prvem in četrtem kvadrantu. P

Vrednost kosinusa je lahko večja od $1$. N

<NAZAJ
>NAPREJ171/703