Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naklonski kot premice

Nosilka poltraka $h$, ki gre skozi koordinatno izhodišče $O$ in točko $T$ na enotski krožnici, oklepa s pozitivnim delom abscisne osi kot $\alpha$.

S pomočjo slike zapiši koordinati točk $O$ in $T$, skozi katere gre premica. Izračunaj smerni koeficient in enačbo te premice.

Kot $\alpha$, ki ga premica $y=kx$ oklepa s poltrakom v pozitivni smeri abscisne osi, imenujemo naklonski kot premice in je enak $$\tan\alpha=k,$$kjer je $k$ smeni koeficient premice.

Ali bi znal rešiti Žanovo vprašanje, če predpostavimo, da ima nosilka vektorja hitrosti enačbo $y=2x$?

Nariši premice z enačbami: $y=3x$, $y=-4x$, $y=3$ in $x=2$ ter izračunaj njihov naklonski kot. Poimenuj dobljene naklonske kote (topi, oster, pravi).

Ugotovi, ali vrednost konstante $n$ vpliva na velikost naklonskega kota. Pri iskanju odgovora si pomagaj s spodnjo dinamično sliko.

<NAZAJ
>NAPREJ185/703