Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Zveze med kotnimi funkcijami

Klikni na posamezen zapis in si oglej zveze, ki smo jih spoznali. Koti so zapisani v stopinjah.


Naklonski kot premice

Kot $\alpha$, ki ga premica $y=kx+n$ oklepa s poltrakom v pozitivni smeri abscisne osi, imenujemo naklonski kot premice in je enak $$\tan\alpha=k,$$kjer je $k$ smeni koeficient premice:

  • če je $k>0$, je $\alpha$ ostri kot,
  • če je $k<0$, je $\alpha$ topi kot,
  • če pa ima premica obliko $x=a$, kjer je $a$ konstanta, je $\alpha$ pravi kot.

S spreminjanjem vrednosti smernega koeficienta si oglej spreminjanje velikosti naklonskega kota.

Razmisli in določi vrstni red prehoda na ostri kot za $\cos600^\circ$, tako da pravilno vneseš številke od $1$ do $5$.

3 Kot med $0^\circ$ in $360^\circ$.

1 Kot, večji od $360^\circ$.

5 Dobimo ostri kot.

4 Zveze kotov v III. kvadrantu.

2 Upoštevamo periodičnost. 

<NAZAJ
>NAPREJ186/703