Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Izračunaj s pomočjo zvez med kotnimi funkcijami:
  • a) $\frac{\sin120^\circ-\cot150^\circ}{\tan225^\circ+\cos240^\circ}$
  • b) $\frac{\sin150^\circ+\tan150^\circ+\cos120^\circ}{\cos90^\circ+\sin180^\circ+\tan330^\circ}$
  • c) $\frac{\cos120^\circ+\sin90^\circ}{\sin^{2}180^\circ+\cos^{2}240^\circ}$

2.
3.
4.
5.

Določi naklonski kot premice na minuto natančno.

  • a) $y=2x-3$              $\alpha=$ 63 $^\circ$ 26 $'$
  • b) $y=-\frac{1}{2}x+2$         $\alpha=$ 153 $^\circ$ 26 $'$ 
  • c) $y=\frac{2}{3}x-1$             $\alpha=$ 33 $^\circ$ 41 $'$
6.

Točko $T(2,0)$ zavrti okoli koordinatnega izhodišča za kote $270^\circ$, $-1080^\circ$ in $-630^\circ$. Zapiši dobljene koordinate točke $T$.

7.

Naj bo $180^\circ\leq\alpha\leq270^\circ$ in $\sin\alpha=-0.8$. Izračunaj natančne vrednosti (okrajšan ulomek) preostalih kotnih funkcij.

$\cos\alpha=$ -  
3
5
         $\tan\alpha=$ +  
4
3
          $\cot\alpha=$ +
3
4
<NAZAJ
>NAPREJ187/703