Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Vsota vektorjev

Miha in Mojca se odpravita iz kraja $A$ v kraj $C$.

Oglej si zgornjo sliko in razišči možne poti iz kraja $A$ v kraj $C$.

Premakni Miho v kraj $C$. S katerima vektorjema lahko predstavimo njegovo pot?

Premakni Mojco v kraj $C$. Kateri vektor predstavlja njeno pot?

$\overset{\Large\rightharpoonup}{AB}+\overset{\Large\rightharpoonup}{BC}=\overset{\Large\rightharpoonup}{AC}$

V zvezek nariši vektorja $\overset{\Large\rightharpoonup}{AB}$ in $\overset{\Large\rightharpoonup}{BC}$ ter njuno vsoto $\overset{\Large\rightharpoonup}{AC}$. Loči primera, ko so točke $A,B,C$ kolinearne in ko so nekolinearne. S sošolcem primerjajta vajini sliki in raziščita.

Pri seštevanju dveh vektorjev uporabljamo dve pravili.

S pritiskom na ustrezen gumb dobiš izhodiščno sliko ustreznega pravila. Premisli, kateri vektor je vsota, in ga nariši v zvezek. Nato preveri rešitev.

 

Preden obrneš stran, poimenuj in opiši ti pravili.
Namig za poimenovanje: pravili poimenujemo glede na ravninski lik, ki ga vektorji tvorijo.

<NAZAJ
>NAPREJ222/703