Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Trikotniško pravilo

Pri seštevanju vektorjev $\overset{\rightharpoonup}{a}$ in $\overset{\rightharpoonup}{b}$ po trikotniškem pravilu vektorja vzporedno premaknemo tako, da bo začetna točka vektorja $\overset{\rightharpoonup}{b}$ sovpadala s končno točko vektorja $\overset{\rightharpoonup}{a}$. Vsota vektorjev $\overset{\rightharpoonup}{a}$ in $\overset{\rightharpoonup}{b}$ je vektor $\overset{\rightharpoonup}{c}$, ki poteka od začetne točke vektorja $\overset{\rightharpoonup}{a}$ do končne točke vektorja $\overset{\rightharpoonup}{b}$. Vektor $\overset{\rightharpoonup}{c}$ predstavlja tretjo stranico trikotnika.

Paralelogramsko pravilo

Pri seštevanju vektorjev $\overset{\rightharpoonup}{a}$ in $\overset{\rightharpoonup}{b}$ po paralelogramskem pravilu vektorja vzporedno premaknemo tako, da bosta začetni točki vektorjev $\overset{\rightharpoonup}{a}$ in $\overset{\rightharpoonup}{b}$ sovpadali, nato pa sliko dopolnimo do paralelograma. Vsota vektorjev $\overset{\rightharpoonup}{a}$ in $\overset{\rightharpoonup}{b}$ je vektor $\overset{\rightharpoonup}{c}$, ki se začne v isti točki kot vektorja $\overset{\rightharpoonup}{a}$ in $\overset{\rightharpoonup}{b}$, konča pa v drugem krajišču diagonale paralelograma.

Ali sta trikotniško in paralelogramsko pravilo neodvisni pravili?

S sošolcem raziščita, kako seštejemo več vektorjev (npr. štiri).

Dani so vektorji $\overset{\rightharpoonup}{a},\overset{\rightharpoonup}{b},\overset{\rightharpoonup}{c}$ in $\overset{\rightharpoonup}{d}$. Preriši jih v zvezek in nariši vektor $\overset{\rightharpoonup}{s}=\overset{\rightharpoonup}{a}+\overset{\rightharpoonup}{b}+\overset{\rightharpoonup}{c}+\overset{\rightharpoonup}{d}$. Primerjaj in preveri vajino rešitev s sliko, ki bo nastala ob koncu spodnje aktivne slike.

Vektorje seštevamo grafično (z risanjem) tako, da vektorje vzporedno premaknemo tako, da bo začetna točka naslednjega vektorja sovpadala s končno točko prejšnjega vektorja (s tem vektorje nanizamo v verigo enega za drugim).

Vsota vektorjev je vektor, ki poteka od začetne točke prvega do končne točke zadnjega vektorja.

<NAZAJ
>NAPREJ223/703