Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Vsota vektorjev

Vsota vektorjev $\overset{\Large\rightharpoonup}{AB}$ in $\overset{\Large\rightharpoonup}{BC}$ je vektor $\overset{\Large\rightharpoonup}{AC}$: $$\overset{\Large\rightharpoonup}{AB}+\overset{\Large\rightharpoonup}{BC}=\overset{\Large\rightharpoonup}{AC}$$

Lastnosti vsote

$\overset{\rightharpoonup}{a}+\overset{\rightharpoonup}{b}=\overset{\rightharpoonup}{b}+\overset{\rightharpoonup}{a}$ komutativnost

$(\overset{\rightharpoonup}{a}+\overset{\rightharpoonup}{b})+\overset{\rightharpoonup}{c}=\overset{\rightharpoonup}{a}+(\overset{\rightharpoonup}{b}+\overset{\rightharpoonup}{c})$ asociativnost

$\overset{\rightharpoonup}{a}+\overset{\rightharpoonup}{0}=\overset{\rightharpoonup}{a}$

$\overset{\rightharpoonup}{a}+(-\overset{\rightharpoonup}{a})=\overset{\rightharpoonup}{0}$

$(-\overset{\rightharpoonup}{a})+(-\overset{\rightharpoonup}{b})=-(\overset{\rightharpoonup}{a}+\overset{\rightharpoonup}{b})$

Vsoto vektorjev lahko načrtamo po dveh pravilih.

Trikotniško pravilo

Vektorja postavimo tako, da se drugi vektor začne v končni točki prvega vektorja. Vsota vektorjev je vektor, ki poteka od začetka prvega do konca drugega vektorja.

Paralelogramsko pravilo

Vektorja postavimo tako, da imata skupno izhodišče, in nad njima konstruiramo paralelogram. Začetna točka vektorja vsote je skupno izhodišče, končna točka pa drugo krajišče diagonale paralelograma.

Razlika vektorjev

Razlika $\overset{\rightharpoonup}{a}-\overset{\rightharpoonup}{b}$ je vektor $\overset{\rightharpoonup}{c}$ z lastnostjo $\overset{\rightharpoonup}{b}+\overset{\rightharpoonup}{c}=\overset{\rightharpoonup}{a}$. Vektor odštejemo tako, da prištejemo nasprotni vektor: $$\overset{\rightharpoonup}{a}-\overset{\rightharpoonup}{b}=\overset{\rightharpoonup}{a}+(-\overset{\rightharpoonup}{b})$$

Če sta vektorja postavljena tako, da imata skupno izhodišče, je njuna razlika vektor, ki poteka od konca drugega do konca prvega vektorja.

<NAZAJ
>NAPREJ226/703