Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Razlika vektorjev

V zvezek nariši vektorja $\overset{\rightharpoonup}{a}$ in $\overset{\rightharpoonup}{b}$ tako, da bosta imela skupno izhodišče. Nariši vektor $\overset{\rightharpoonup}{c}=\overset{\rightharpoonup}{a}-\overset{\rightharpoonup}{b}$.

Razlika vektorjev $\overset{\rightharpoonup}{a}-\overset{\rightharpoonup}{b}$ je vektor, ki ga moramo prišteti vektorju $\overset{\rightharpoonup}{b}$, da dobimo vektor $\overset{\rightharpoonup}{a}$. Velja:

$$\overset{\rightharpoonup}{a}-\overset{\rightharpoonup}{b}=\overset{\rightharpoonup}{c}\iff \overset{\rightharpoonup}{b}+\overset{\rightharpoonup}{c}=\overset{\rightharpoonup}{a}$$

Na sliki sta narisana vektorja $\overset{\rightharpoonup}{a}$ in $\overset{\rightharpoonup}{b}$. Preriši ju v zvezek in nariši vektorja $\overset{\rightharpoonup}{a}-\overset{\rightharpoonup}{b}$ in $\overset{\rightharpoonup}{a}+(-\overset{\rightharpoonup}{b})$. Kaj opaziš? Pomagaj si s premiki drsnika in preveri svoja opažanja.

Razliko $\overset{\rightharpoonup}{a}-\overset{\rightharpoonup}{b}$ narišemo tudi tako, da vektorju $\overset{\rightharpoonup}{a}$ prištejemo nasprotni vektor vektorja $\overset{\rightharpoonup}{b}$:

$$\overset{\rightharpoonup}{a}-\overset{\rightharpoonup}{b}=\overset{\rightharpoonup}{a}+(-\overset{\rightharpoonup}{b})$$

Zgled

Dan je paralelogram $ABCD$. 

Poenostavi:

   a) $\overset{\Large\rightharpoonup}{AB}-\overset{\Large\rightharpoonup}{AD}$     b) $\overset{\Large\rightharpoonup}{AD}-\overset{\Large\rightharpoonup}{BC}$     c) $\overset{\Large\rightharpoonup}{CA}-\overset{\Large\rightharpoonup}{DA}$

Zgled

Katere izmed spodnjih trditev so pravilne?

Svoje izbire utemelji.

<NAZAJ
>NAPREJ225/703