Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Produkt vektorja s skalarjem

Na sliki je narisan vektor $\overset{\rightharpoonup}{a}$. Preriši ga v zvezek in nariši vektorja $\overset{\rightharpoonup}{b}=\overset{\rightharpoonup}{a}+\overset{\rightharpoonup}{a}+\overset{\rightharpoonup}{a}$ in $\overset{\rightharpoonup}{c}=(-\overset{\rightharpoonup}{a})+(-\overset{\rightharpoonup}{a})$.

Zapiši lastnosti vektorjev $\overset{\rightharpoonup}{b}$ in $\overset{\rightharpoonup}{c}$.

Kako bi zapisal vektorja $\overset{\rightharpoonup}{b}$ in $\overset{\rightharpoonup}{c}$ s pomočjo vektorja $\overset{\rightharpoonup}{a}$?

Razišči in primerjaj vektorja. Zapiši lastnosti vektorja $m\overset{\rightharpoonup}{a}$. Preveri svoje odgovore.

Produkt vektorja $\overset{\rightharpoonup}{a}$ z realnim številom (skalarjem) $m$ je vektor $m\overset{\rightharpoonup}{a}$ z lastnostmi:

  • vektor $m\overset{\rightharpoonup}{a}$ je vzporeden vektorju $\overset{\rightharpoonup}{a}$,
  • $|m\overset{\rightharpoonup}{a}|=|m| |\overset{\rightharpoonup}{a}|$,
  • če je $m>0$, je $m\overset{\rightharpoonup}{a}$ enako usmerjen kot $\overset{\rightharpoonup}{a}$; če je $m<0$, pa je $m\overset{\rightharpoonup}{a}$ nasprotno usmerjen kot $\overset{\rightharpoonup}{a}$.

<NAZAJ
>NAPREJ230/703