Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgled

Dan je tapez $ABCD$. Zapiši vektorje z začetno in končno točko v oglišču trapeza, ki so kolinearni vektorju:

a) $\overset{\Large\rightharpoonup}{AB}$                  b) $\overset{\Large\rightharpoonup}{AD}$

Primeri iz fizike

2. Newtonov zakon

2. Newtonov zakon pravi, da je pospešek sorazmeren s silo in ima smer sile. Sorazmernostni koeficient je masa. Masa $m$ je skalarna količina, sila $F$ in pospešek $a$ pa sta vektorski količini. Zvezo zapišemo z obrazcem: $$\overset{\rightharpoonup}{F}=m \overset{\rightharpoonup}{a}$$

Premo gibanje

Izberi hitrost in ugotovi, od katerih količin je odvisna opravljena pot.

Najpreprostejši primer gibanja je premo enakomerno gibanje. Pri tem gibanju se telo giblje po premici in opravi v enakih časovnih razmikih enake poti. Pri enakomernem premem gibanju je hitrost konstantna. Za opis tega gibanja uporabljamo obrazec: $$\overset{\rightharpoonup}{s}=\overset{\rightharpoonup}{v}t$$ V obrazcu predstavlja $\overset{\rightharpoonup}{s}$ pot , $\overset{\rightharpoonup}{v}$ hitrost in $t$ čas . Pot in hitrost sta vektorski količini, čas pa skalarna količina.

Prelistaj učbenik za fiziko in poišči primere produkta vektorja s skalarjem.

<NAZAJ
>NAPREJ233/703