Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Dopolni:

  • 1 $\cdot \overset{\rightharpoonup}{a}= \overset{\rightharpoonup}{a}$
  • -1 $\cdot \overset{\rightharpoonup}{a}= -\overset{\rightharpoonup}{a}$
  • 0 $\cdot \overset{\rightharpoonup}{a}=\overset{\rightharpoonup}{0}$
  • $m\overset{\rightharpoonup}{a}=\overset{\rightharpoonup}{0}\Rightarrow (m=$ 0 $)\vee (\overset{\rightharpoonup}{a}= \overset{\rightharpoonup}{0})$
  • Dolžina vektorja $\frac{1}{|\overset{\rightharpoonup}{a}|}\overset{\rightharpoonup}{a}$ je 1 .

Spomnimo se: enotski vektor je tak vektor, ki ima dolžino 1.

Enotski vektor v smeri vektorja $\overset{\rightharpoonup}{a}$ je vektor: $$\overset{\rightharpoonup}{e}=\frac{1}{|\overset{\rightharpoonup}{a}|}\overset{\rightharpoonup}{a}=\frac{\overset{\rightharpoonup}{a}}{|\overset{\rightharpoonup}{a}|}$$

Zgled

Dan je pravilni šestkotnik $ABCDEF$.

Poveži pare tako, da bodo veljale dane enakosti.

$\overset{\Large\rightharpoonup}{AD}=m\overset{\Large\rightharpoonup}{BC}$
$m=2$
$\overset{\Large\rightharpoonup}{DE}=m\overset{\Large\rightharpoonup}{FC}$
$m=-\frac{1}{2}$
$\overset{\Large\rightharpoonup}{AF}=m\overset{\Large\rightharpoonup}{CD}$
$m=1$
$\overset{\Large\rightharpoonup}{AB}=m\overset{\Large\rightharpoonup}{DE}$
$m=-1$
$\overset{\Large\rightharpoonup}{DD}=m\overset{\Large\rightharpoonup}{EB}$
$m=0$
$\overset{\Large\rightharpoonup}{ED}=m\overset{\Large\rightharpoonup}{DC}$
$m$ ne obstaja.
$\overset{\Large\rightharpoonup}{BE}=m\overset{\Large\rightharpoonup}{FA}$
$m=-2$
Preveri
<NAZAJ
>NAPREJ231/703