Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Sode funkcije

Primerjaj funkcijski vrednosti funkcije $f(x) = 3 - \vert x \vert$ pri nasprotnih originalih s premikanjem točke $A$.

 

Funkcija $f$ je  soda, če sta sliki poljubnih nasprotnih originalov iz definicijskega območja funkcije enaki. Za vsak $x \in D_f$ torej velja: $  f(-x) = f(x) $.

Zgled

Soda funkcija pozitivne originale iz $D_f$ preslika na interval $[2,5]$. Presodi, ali  je funkcija $f$ omejena.

Zgled

Utemeljimo, da je funkcija $f(x) =x^2 -1$ soda:

$f(-x) = (-x)^2 - 1= x^2-1 = f(x)$

Premikaj točko $A$ po grafu funkcije $f(x) = x^2 - 1$ in opazuj lego označenih točk $A$ in $F$ na njem.

Dopolni.

Točki $A$ in $F$ imata nasprotni abscisi in enaki ordinati. Torej sta simetrični glede na ordinatno (abscisno/ordinatno) os.

Graf sode funkcije je simetričen glede na ordinatno os.

<NAZAJ
>NAPREJ402/703